< Terug naar vorige pagina

Project

Meer snelle en accurate identificatie van ( zoönotische ) Salmonella serotypes onderworpen aan een officiële controle bij pluimvee en varkens

In het kader van de strijd tegen zoönotische Salmonella is het cruciaal om snel serotypen die niet kunnen besmetten de voedselketen te identificeren. De klassieke methode voor serotypering door agglutinatie op een na het Kauffmann-Le Minor Scheme is tijdrovend en vereist zorgvuldig opgeleid personeel. Het is om deze redenen dat deze methode volledig beheerst in slechts één laboratorium in België (Human NRC, WIV). Ons project bestaat uit 5 uitdagingen: 1) De ontwikkeling van een innovatief moleculaire methode die snel, goedkoop eenvoudig te implementeren en kunnen de meest geïsoleerde serotypen van varkens- en pluimvee identificeren België 2 zullen) Deze methode zal modulair zijn teneinde de reagentia verlagen ook mogelijk om serotype identificaties in functie van de evolutie van de wet of van een wijziging in de incidentie van een serotype 3 toevoegen of terugtrekken) Deze methode wordt gevalideerd volgens de criteria van ISO17025 en ISO22119 4) a beslissingsondersteuningssysteem (DSS) via de baan kunnen de ruwe gegevens automatisch interpreteren worden ontwikkeld ordeer gemakkelijker uitvoering van de werkwijze in de eerste regel laboratoria. De resultaten worden verzameld in een Dbase waardoor de controle van de serotypen 5) Deze methode zal worden overgedragen aan de eerste lijn laboraties (bepaling van de inrichting + training gegeven in het laboraties)

Datum:1 feb 2015 →  31 aug 2018
Trefwoorden:zoonotic salmonella
Disciplines:Microbiologie, Productie van landbouwdieren, Andere chemie, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Laboratoriumgeneeskunde, Voeding en dieetkunde, Systeembiologie