< Terug naar vorige pagina

Project

Mastcellenactiveringstests (MATs): van een innoverende test tot de uitbreiding van een serviceplatform.

Geneesmiddelenovergevoeligheid vormt een belangrijk medisch probleem met potentieel ernstige gevolgen van onder- en overdiagnose. Een correcte diagnose van een geneesmiddelenovergevoeligheid ligt echter vaak niet voor de hand en wordt vooral gehinderd door de verscheidenheid aan onderliggende moleculaire en pathofysiologische processen en het gebrek aan gevalideerde en betrouwbare diagnostiek 1-3. Dit "proof-of-concept (POC) project" haakt aan bij ons onderzoek naar de mechanismen, pathofysiologie en de ontwikkeling van diagnostiek bij onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheidsreacties. Deze reacties berusten niet zelden op een IgE-afhankelijke degranulatie van mastcellen en basofielen. Hoewel dit project zal bijdragen tot de voortschrijdende inzichten in de ontstaansmechanismen van onmiddellijke geneesmiddelenovergevoeligheid, ligt de klemtoon van deze POC toch vooral op i) het bevestigen van de mastcellenactiveringstest (MAT) als een betrouwbare diagnostische methode én ii) het verder uitbouwen van een serviceplatform dat onze tests vlotter kan aanbieden aan collega's en industrie. Het valorisatieluik van dit POC-project dient gezocht te worden in het verder uitbouwen van ons serviceplatform dat al beperkt ten dienste staat van collega's en industrie. Door gerichte communicatie van onze resultaten en via onze netwerken zal onze dienstverlening verder internationaal op de kaart gezet worden, de techniek gepatenteerd worden en een businessmodel ontwikkeld worden. Onze methode, waarvoor al een prioriteitsapplicatie bestaat, laat namelijk toe om wereldwijd stalen te verzamelen. Een preliminaire marktanalyse leert trouwens dat een uitbreiding van de indicaties en de afwezigheid van alternatieve methodes moet kunnen leiden tot industriële interesse en het creëren van een spin-off. In deze context dient het marktonderzoek uitgebreid te worden.
Datum:1 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:EXPERIMENTELE STUDIE
Disciplines:Allergologie