< Terug naar vorige pagina

Project

Living with a genetic predisposition. A qualitative study of fears and concerns of genetic discrimination in Flanders

Dit doctoraatsonderzoek maakt deel uit van het ‘Postgenomic Solidarity Odysseus project’ (FWO) en bestudeert bezorgdheden om genetische discriminatie in Vlaanderen. De laatste decennia is er heel wat vooruitgang geboekt in de genetische kennis en haar toepassingen in onze maatschappij. Naast de vele voordelen van het kennen van iemands genetische aanleg kwamen ook mogelijke negatieve implicaties naar boven. De idee van een verschillende behandeling op basis van persoonlijke genetische informatie heeft bijvoorbeeld tot heel wat bezorgdheden geleid. Sinds de jaren 1990 hebben beleidsmakers in verschillende landen wereldwijd op deze bedreiging van ‘genetische discriminatie’ gereageerd door regelgeving in te stellen om zo het gebruik van genetische informatie in de verzekerings- en / of werkcontext te verbieden. Echter, ondanks deze regelgevende inspanningen om angsten voor genetische discriminatie te reduceren, lijken mensen nog steeds bezorgd om er het slachtoffer van te worden. Er is nog maar weinig onderzoek gebeurd naar deze bezorgdheden en angsten, zeker in Europa. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is dan ook om de onderliggende mechanismen van bezorgdheden en angsten voor genetische discriminatie, de strategieën die mensen gebruiken om met deze angsten om te gaan en de ongunstige effecten ervan te bestuderen. Onder de supervisie van Professor Ine Van Hoyweghen zal Annet semi-gestructureerde interviews doen met Vlaamse individuen met een bepaalde genetische aanleg.

Datum:1 okt 2014  →  1 okt 2018
Trefwoorden:Genetic discrimination, Sociology of biomedicine, Science and Technology Studies, Genetic responsibility
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie
Project type:PhD project