< Terug naar vorige pagina

Project

Letterenbeleid, buitenlandse uitgevers en de circulatie van Nederlandse literatuur in vertaling

Dit project wil nieuw inzicht verkrijgen in hoe literatuur uit Vlaanderen en Nederland de weg vindt naar internationale uitgeverijen. Het spitst zich in het bijzonder toe op de twee belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse literatuur in vertaling: de Duitstalige boekenmarkt enerzijds en de Engelstalige boekenmarkt anderzijds. Uit vorig onderzoek van de promotor van dit project bleek dat de nationale overheidsinstanties die het Vlaamse en Nederlandse internationale letterenbeleid formuleren en uitvoeren een vaak bepalende rol uitoefenen op de internationale verspreiding van Nederlandse literatuur. Echter is er weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de reële invloed van het internationale letterenbeleid op het redactionele beleid en de selectie-, productie- en publicatiepraktijken van buitenlandse uitgevers. Door een selectie van casestudies van recent gepubliceerde boekenvertalingen uit het Nederlands te besturen, willen we deze lacune opvullen en tegelijk een blauwdruk uitwerken die ingezet kan worden voor gelijkaardige studies elders in het Europese culturele veld.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Dutch literature in translation, cultural policy, sociology of translation
Disciplines:Vertaal- en tolkwetenschappen, Kunst- en cultuurbeleid