< Terug naar vorige pagina

Project

Leesmotivatie als sleutel tot leessucces? Een studie naar de relaties tussen leesbegrip, leesfrequentie en leesmotivatie in het lager onderwijs en naar de impact van leesbevordering

Deze studie wil met een klemtoon op leesmotivatie in kaart brengen welk theoretisch en empirisch gevalideerd model de relaties tussen leesvaardigheid, leesfrequentie en leesmotivatie in het lager ondrwijs kan verklaren. Bovendien wordt nagegaan wat de impact is van een interventieprogramma, ontwikkeld op basis van theoretische en empirische referentiekaders, op leesmotivatie, leesfrequentie en leesbegrip van lagere schoolleerlingen in de Vlaamse onderwijscontext.

Datum:1 jan 2009  →  31 okt 2013
Trefwoorden:leesvaardigheid, leesmotivatie, lager onderwijs
Disciplines:Specialistische studies in het onderwijs, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijssystemen, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijscurriculum