< Terug naar vorige pagina

Project

Laser Ablatie Inductief Gekoppeld Plasma Massa Spectrometrie

Laser ablatie - Inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie (LA-ICP-MS) is een apparaat voor elementenanalyse van materialen. De laser verwijdert materiaal van een vast oppervlak door het te bestralen met een ultradunne, gepulseerde laser. De aerosol die lokaal ontstaat, wordt getransporteerd naar een ICP-MS waarin de elementaire samenstelling wordt gemeten. Hierdoor kan men verschillende chemische elementen en isotopen simultaan meten. Door de laser over het oppervlak te bewegen, kan een 2D-beeld van de elementaire samenstelling worden verkregen met een resolutie tot 5 µm. Er kunnen ook diepteprofielen worden gemeten. De LA-ICP-MS wordt toegepast om een elementaire samenstelling in kaart te brengen in levend materiaal (bio-imaging), in geologische en archeologische toepassingen, in materiaalkunde en in de scheikunde. Deze apparatuur bestaat uit twee verschillende delen (LA en ICP-MS); er is geen LA aan de KU Leuven en sommige aanvragers gebruiken het in Frankrijk of Oostenrijk. De triple quadrupool ICP-MS kan ook afzonderlijk gebruikt wordt, dit nieuwe type zal de analytische ICP-MS capaciteit en mogelijkheden aan de KU Leuven uitbreiden. De nieuwe apparatuur is aangevraagd door tien wetenschappers uit de milieuchemie, levensmiddelenchemie, geologie, archeometrie, chemie en biomedisch onderzoek. Deze investering zal een versterking zijn van de huidige, eerder beperkte, analytische capaciteiten voor spoor- en ultraspoorelementen aan de KU Leuven. 

Datum:1 mei 2020  →  Heden
Trefwoorden:Laser Ablation, Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, 2D image, triple quadrupole ICP-MS
Disciplines:Analytische spectrometrie, Levensmiddelenchemie