< Terug naar vorige pagina

Project

Krediet voor delname aan een congres in het buitenland: "Brain, Cognition and movements in MS: challenges for rehabilitation" - Tel-Aviv 27 tem 29 oktober 2019 (R-10281)

Achtergrond: Detrended fluctuatie analyse (DFA) is een tijdreeksanalyse dat wordt gebruikt om de gangdynamica te berekenen van gezonde, oudere en neurologische populaties. Tot dusver is in personen met multiple sclerose (PwMS) de gangdynamica tijdens de interactie met muziek, vergeleken met een metronoom, met verschillende tempo's nog niet gerapporteerd. Methode: 28 PwMS en 29 gezonde controlepersonen (HC) werden gevraagd te wandelen op het ritme van muziek en metronoom, met 6 verschillende tempo's, met een telkens een stijging van 2% tot aan het tempo +10%. DFA werd toegepast op de tijdserie van het inter-stap interval waardoor alpha werd afgeleid (de uitkomstmaat van DFA). Resultaten: Er werden significante verschillen gevonden tussen stimuli (F(1,564.6)=23.18,p<0.0001) en tempo (F(5,561.1)=6.14,p<0.0001), maar niet voor groep. Dit indiceert dat wandelen op het ritme van muziek fysiologisch meer persistent was vergeleken met wandelen op het ritme van een metronoom en dat de persistentie steeg bij hogere tempo's. Bij het tempo +10% kon alpha pwMS met lage en milde motorische beperkingen differentiëren (F(5,561.1)=5.36,p<0.0001). Conclusie: Alpha is een veelbelovende uitkomstmaat voor biologische gangdynamica in PwMS, die het level van motorisch beperkingen kan differentiëren. In de context van auditief-motorische koppeling zorgt wandelen op het ritme van muziek voor een natuurlijke fysiologische gangdynamica vergeleken met wandelen op het ritme van een metronoom.
Datum:27 okt 2019  →  29 okt 2019
Trefwoorden:Congres, Multiple Sclerose
Disciplines:Revalidatiewetenschappen niet elders geclassificeerd