< Terug naar vorige pagina

Project

Kijken we door de wolken of vliegen we er onder? Het ontwikkelen van een flexibel droneplatform voor detectie, monitoring en kartering aan de KU Leuven

Teledetectie met satellietbeelden heeft een grote impact gehad op het onderzoek van spatio-temporele fenomenen in verschillende onderzoeksdomeinen (ecologie, geografie, landbouw, bouwkunde, …). De lage spatiale resolutie belemmert echter het gebruik van deze technologie in de studie van kleinschalige processen. Bovendien zorgen wolken vaak voor onbruikbare beelden. Door onder de wolken te vliegen, bieden drones een beloftevol alternatief met een ongeëvenaarde ruimtelijke resolutie op regionale schaal. Recente innovaties in dronetechnologie gingen gepaard met vereenvoudigde navigatie, betere meetinfrastructuur en een reductie in kosten. Ondanks deze enorme vooruitgang, hinken de applicaties in onderzoek achterop. Onze doelstelling is de ontwikkeling van twee flexibele droneplatforms, die beschikbaar worden gesteld voor onderzoek aan de KU Leuven. We appliceren voor de aankoop van modulaire, multirotor drones en bijbehorende sensoren. Gezien de verscheidenheid aan beschikbare sensoren (bv. thermaal, LiDAR, hyperspectraal), zijn de potentiële toepassingen van deze infrastructuur omvangrijk.
Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:unmanned aerial vehicle, remotely-piloted aircraft systems, remote sensing, structure from motion, 3D modelling, spectral signature, thermal images, LiDAR, hyperspectral sensor
Disciplines:Landschapsecologie, Invasiebiologie, Bosbeheer en -modellering, Conservatie en biodiversiteit, Geomorfologie en landschapsevolutie, Glaciologie, Natural hazards, Remote sensing, Field- en servicerobotica, Bescherming van landbouwgewassen, Structureel design, Energie in gebouwen en gebouwde omgevingen, Bouwmaterialen, Archeologie van de bebouwde omgeving, Fotogrammetrie en remote sensing, Rivierbouwkunde, Stedelijke afwatering, Waterbeheer, Milieu- en duurzame planning