< Terug naar vorige pagina

Project

Jaarlijkse enquête gehouden bij Belgische ondernemingen en gewijd aan financiering van KMO's.

In elk van de volgende drie jaar zal een schriftelijke enquête worden afgenomen onder Belgische KMO's met als doel het in kaart brengen van de KMO-financiering vanuit vraagperspectief. In de enquête KMO-financiering zal aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van financiering, de evolutie in de kredietrelatie tussen bank en onderneming, het gebruik van diverse financieringsmiddelen en overheidsmaatregelen, de kennis inzake ratings en de houding ten aanzien van financiering met eigen middelen. Elk jaar zullen enkele vragen worden toegevoegd die inspelen op de actualiteit en recente evolutie binnen het domein van de KMO-financiering.
Datum:4 jun 2010  →  3 jun 2013
Trefwoorden:PRIVEBEDRIJVEN, ECONOMISCHE EVALUATIE
Disciplines:Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Economische geschiedenis, Macro-economische en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme