< Terug naar vorige pagina

Project

Impact van CO2 en H2 op het gedrag van materialen tijdens elektrochemische processen (01G02619)

Elektriciteitsgedreven productie van organische stoffen uit CO2 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. De gebruikte materialen zijn echter gevoelig voor CO2 en het intermediair product H2. Wij zullen de impact van deze gassen, en andere bestanddelen van de waterige omgeving in contact met de materialen, op hun performantie en levensduur onderzoeken, vooral wanneer micro-organismen hiermee interageren.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:waterstofgeïnduceerde scheurvorming, Carbon capture and utilization, bioproductie, corrosie, elektrochemie
Disciplines:Metallurgie, Microbiologie, Systeembiologie, Fysische chemie, Laboratoriumgeneeskunde, Analytische chemie