< Terug naar vorige pagina

Project

"Imagining Europe from the outside": Over de rol van perceptie over democratie en mensenrechten in het motivatie- en beslissingsproces om naar Europa te migreren (EUMAGINE).

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 feb 2010 →  31 jan 2013
Trefwoorden:MIGRATIE, DEMOCRATIE, EUROPA, MENSENRECHTEN
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject