< Terug naar vorige pagina

Project

Identificeren van reservoir soorten voor virussen die door insecten worden overgedragen door middel van grootschalige analyse van de serostatus in Afrikaanse wilde dieren

Arbovirussen maken gebruik van een bloedzuigend insect voor hun
overdracht naar gewervelde gastheren en met meer dan 100
gekende virussen die door insecten worden overgedragen op de
mens vormen ze een belangrijk probleem voor de globale
volksgezondheid. Deze virussen circuleren tijdens enzootische
periodes in een sylvatische cyclus die grotendeels ongekend is, en al
zeker in Afrika. Hoewel primaten doorgaans als wild reservoir
bestempeld worden, vermoeden we dat zij eerder accidenteel
slachtoffer zijn van deze virussen omdat primatenpopulaties te klein
zijn en er vermoedelijk onvoldoende immunologisch naïeve
nakomelingen zijn om de cyclus langdurig te onderhouden. We
verdenken daarom diersoorten die grote aantallen nakomelingen
hebben en in de nabijheid van mensen leven, zoals knaagdieren,
vleermuizen en vogels. Om deze hypothese te testen, zullen we
seroprevalentie studies doen voor 24 arbovirussen op meer dan
30,000 stalen van knaagdieren, vleermuizen, vogels, primaten en
mensen die verzameld werden over het hele Afrikaanse continent en
gebruikmakend van een platform dat antilichaam detectie toelaat op
grote aantallen stalen. Vervolgens zullen we natuurlijke
gastheren/reservoirs moleculair typeren, de distributie range en
fylogeografie bestuderen. De resultaten van dit onderzoek zullen
significant bijdragen aan een beter begrip, predictie, controle en
preventie van nieuwe virus uitbraken bij de mens.
Datum:1 jan 2020  →  Heden