< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van de mechanismen die betrokken zijn bij het doorsturen van dynamische bindingsignalen doorheen SH3-SH2 domeinparen en hun rol in de regulatie van de activiteit van kinase die behoren tot de Src familie. (FWOAL764)

Communicatie is essentieel op alle biologische schalen. Onze cellen zijn getuigd met communicatiesystemen die hen in staat stellen om op de juiste manier te reageren op ecologische signalen. Deze systemen, of signaalroutes, zijn samengesteld uit verschillende eiwitten waarvan de activiteit wordt gereguleerd door andere eiwitten. Dit ingewikkelde regelgevingssysteem zorgt ervoor dat cellen de juiste respons bieden, zowel in soort als in omvang. Fouten in de regulering resulteren vaak in ziektes. Src-kinasen (SFK) zijn typische voorbeelden van eiwitten die betrokken zijn bij signaalroutes. Om hun activiteit te beheersen, heeft evolutie een uitstekende oplossing gevonden. Twee modulaire delen van deze eiwitten zijn verantwoordelijk voor het reguleren van de activiteit van de derde module, die de eigenlijke functie van de kinase uitvoert. Hier willen we nieuwe inzichten verschaffen over hoe het schakelen tussen actief en inactief SFK kan plaatsvinden: We onderzoeken hoe dynamische informatie, veroorzaakt door bindingspeptiden aan de regulerende domeinen, door hun structuur stroomt en de SFK-activiteit beïnvloedt. Ons eerdere onderzoek suggereert dat een bepaalde vergrendelingsdynamiek die wordt veroorzaakt door specifieke residu-zijketens in die modules een essentiële rol kan spelen. Dit project heeft tot doel deze hypothese te valideren. De resultaten die hier worden geproduceerd, zullen ons in staat stellen methoden te ontwikkelen die regulatorische hotspots in eiwitten identificeren, uitleg geven waarom bepaalde residuen bij ziekten betrokken zijn en, meer ambitieus, ons in staat zullen stellen eiwitten te ontwerpen met specifieke regelgevingsmogelijkheden.
Datum:1 jan 2015  →  31 dec 2018
Trefwoorden:Databases, Evolution of language, Programming languages, Mobile Computing, Artificial Intelligence, Serious games, Web systems, Software agents
Disciplines:Systeemtheorie, -modellering en -identificatie