< Terug naar vorige pagina

Project

Identificatie van biomerkers voor doeltreffendheid en toxiciteit van immuun checkpoint inhibitoren voor niet-kleincellig longcarcinoom met behulp van single-cell analyse.

Immunotherapie heeft de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) sterk verbeterd, met een duurzame respons en een aanvaardbaar nevenwerkingsprofiel. Toch beantwoordt slechts een beperkt deel (20%) van patiënten met gevorderd NSCLC
aan immuun checkpoint inhibitoren (ICI). Ook kunnen zich ernstige immuun-gerelateerde nevenwerkingen voordoen. Hoe voorspellen we welke patiënten baat hebben bij immunotherapie en welke een verhoogd risico op nevenwerkingen?


Kankercellen, alsook de immuun- en steunweefselcellen in hun omgeving, bestaan uit (genetisch) zeer verschillende populaties van individuele cellen. Deze intra-tumor heterogeniteit verklaart de variabiliteit in respons op ICI. Een betere kennis van deze
heterogeniteit tot op single-cell niveau, is essentieel om gepersonaliseerde kankerbehandelingen te ontwikkelen. Dit onderzoeksproject zal biomerkers van doeltreffendheid en toxiciteit van ICI voor NSCLC identificeren. We voeren single-cell analyse uit op tumor biopsies bij diagnose alsook op bloedstalen tijdens de behandeling en correleren deze bevindingen aan het klinisch verloop. Single-cell analyse op bronchoalveolair vocht van patiënten met pneumonitis na combinatiebehandeling met ICI en radiotherapie, zal het mechanisme van deze nevenwerking ophelderen en alzo toelaten biomerkers te identificeren.


De resultaten kunnen een grote impact hebben op de klinische praktijk en op studieontwerpen, door de rationele selectie van ICI (combinatie-)therapieën te leiden.

Datum:1 aug 2019 →  Heden
Trefwoorden:Non-small cell lung cancer, Single-Cell Analysis, Tumor Microenvironment, Biomarker research
Disciplines:Oncologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project