< Terug naar vorige pagina

Project

Hydrologische Teledetectie en Modelering van Tropische Veengronden

De voorbije decennia zijn tropische veengronden omgevormd tot hotspots van broeikasgasemissies die van groot belang zijn in het globaal klimaat. Enorme hoeveelheden koolstof en stikstof, die zich over geologische tijdschalen hebben opgehoopd onder permanent natte omstandigheden, komen momenteel vrij vanwege agrarische drainage en grootschalige verstoring van locale en regionale hydrologische omstandigheden. Toekomstig beheer van tropische veengronden zal een grote impact hebben op de klimaatverandering tot 2100 en daarna. Dit doctoraatsonderzoek zal het potentieel van het gecombineerde gebruik van landoppervlakmodellering en watergevoelige microgolfsatellietwaarnemingen benutten om tropische veengronden te monitoren en managementbeslissingen hieromtrent te ondersteunen.

Datum:19 aug 2019  →  Heden
Trefwoorden:Tropical, Peatlands, Modeling
Disciplines:Modellering en simulatie, Remote sensing
Project type:PhD project