< Terug naar vorige pagina

Project

Hybride vibro-akoestische analyse van gebouwen en bouwdelen gebruik makend van model updating.

In de hedendaagse maatschappij staan het geluid- en trillingscomfort in gebouwen continu in de belangstelling. Binnen het domein van de bouwkunde is er een toenemende overlapping tussen het frequentiegebied dat bestudeerd wordt in de bouwmechanica (tot 250 Hz) en in de bouwakoestiek (vanaf 40 Hz). Het doel van dit project is om een unificerende methodologie voor vibro-akoestische analyse van gebouwen en bouwdelen in een breed frequentiegebied te ontwikkelen en te valideren. Hiertoe zal een hybride aanpak, die verplaatsing- en energiegebaseerde modelleringstechnieken combineert, gebruikt en uitgebreid worden zodat rekening kan gehouden worden met parametrische onzekerheden en experimentele gegevens. De ontwikkelde methodologie heeft als doel potentiële vibro-akoestische problemen in gebouwen reeds van bij het ontwerp te identificeren, en om het effect van voorgestelde oplossingen op een betrouwbare en nauwkeurige manier te voorspellen. Twee toepassingen zullen in detail bestudeerd worden: de voorspelling van de geluidisolatie van lichtgewicht vloersystemen en de analyse en remediëring van geluid- en trillingsproblemen in gebouwen ten gevolge van machines, verkeer of akoestische excitatie.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2016
Trefwoorden:Inverse modelling², Buildings, Acoustics, Structural mechanics, Vibrations, Uncertainty quantification
Disciplines:Mechanica, Bouwkunde en gebouwentechnologie