< Terug naar vorige pagina

Project

Horizon 2020: I-MOVE-COVID-19 (EUAR54)

I-MOVE-COVID-19 heeft als doel epidemiologische, klinische en virologische informatie te verkrijgen over COVID-19 en geïnfecteerde patiënten
, door het aanbieden van een flexibel surveillanceplatform (aanpasbaar aan de epidemiologische situatie), onderzoeksstudies, hypothesetesten en evaluatie van interventies op het gebied van de volksgezondheid (bijv. vaccinatie, antivirale middelen) om bij te dragen aan
de kennisbasis, begeleiding van patiënten en het informeren aan het volksgezondheidsbestuur.
Datum:16 mrt 2020  →  Heden
Trefwoorden:COVID-19
Disciplines:Endocrinologie