< Terug naar vorige pagina

Project

Heteroresistentie : occulte bedreiging voor succesvolle behandeling van resistente tuberculosis (DeepMTB)

Rifampicine-resistente (RR) tuberculose (TB) is een bijzonder
dodelijke vorm van TB, met minder dan 50% behandelings succes
van de meer dan 0,5 miljoen patiënten per jaar. Door moeilijkheden
bij het bepalen van het volledige resistentieprofiel bij elke individuele
patiënt is er een enorm risico dat belangrijke klassieke-
(fluoroquinolonen) en nieuwe geneesmiddelen (bedaquiline (BDQ)) in
een sneller tempo verloren gaan dan nieuwe geneesmiddelen
kunnen worden ontwikkeld. De Mycobacteriologie-eenheid bij ITM is
uniek geplaatst vanwege haar sleutelrol als centraal microbiologisch
laboratorium voor de grootste RR-TB-trials die tot nu toe zijn
uitgevoerd, waarin meer dan 2000 patiënten zijn geïncludeerd. In
samenwerking met de Universiteit Antwerpen zullen we innovatieve,
state-of-the-art methoden gebruiken om de hypothese te testen dat
heteroresistentie bij RR-TB-behandeling geassocieerd wordt met
microbiologisch falen. We zullen als eerste gerichte diepe
sequentiebepaling toepassen op klinische stalen van RR-TB
patiënten en de cultuurbias in de detectie van heteroresistentie
kwantificeren. Daarnaast willen we het effect van de
behandelingsonderbreking op de verwerving van resistentie tegen
BDQ kwantificeren, wat een bedreiging vormt voor de duurzaamheid
van nieuwe RR-TB-regimes. De resultaten zullen een sprong
voorwaarts maken in onze kennis en bewijzen leveren die nodig zijn
voor het bepalen van de meest geschikte diagnostische en
managementstrategieën voor patiënten met RR-TB.
Datum:1 jan 2020  →  Heden