< Terug naar vorige pagina

Project

Het ondersteunen, verdiepen en uitbreiden van het Sub-Sahara HPV-onderzoeksnetwerk (WAKA-HPV Africa).

Bijna 90% van de sterfgevallen als gevolg van HPV-gerelateerde invasieve baarmoederhalskanker (ICC) komt wereldwijd voor in ontwikkelingslanden en ICC is een hoofdoorzaak van morbiditeit en mortaliteit in Sub-Sahara Afrika (SSA). In SSA zien we echter een aanzienlijk gebrek aan ICC-kennis onder gezondheidswerkers. Bovendien ontbreekt academische ICC-expertise volledig, wat elke poging om de capaciteit van de gezondheidszorg te versterken, ondermijnt. Lokale academische expertise is ook van vitaal belang voor nationale beleidsmakers en de publieke opinie. In 2013 hebben we het WAKA-netwerk opgericht om in Afrika gevestigde onderzoekers op te leiden tot postdoc-niveau, om internationale Zuid-Zuid-samenwerking te stimuleren en om lokale laboratoriumfaciliteiten te ondersteunen (www.wakahpvafrica.com). Verschillende studenten van SSA zijn bezig met een doctoraatstraject en het WAKA-netwerk heeft aanzienlijke erkenning gekregen (d.w.z. de WHO). Dit voorstel wil dit netwerk voortzetten, verdiepen en uitbreiden tot een niveau van zelfredzaamheid.
Datum:1 jan 2018 →  Heden
Trefwoorden:PPV, AFRIKA
Disciplines:Gezondheidspromotie en -beleid
Project type:Samenwerkingsproject