< Terug naar vorige pagina

Project

Het effect bepalen van habitatfragmentatie op plant-pollinator netwerken in duinpannen gebruik makende van metabarcoding en het linken van deze netwerkstructuren aan plantfitness

Een klassieke voorspelling van co-evolutie theorie is dat mutualisten zich moeten beperken tot enkele hoge qualiteit partners om de interactie stabiel te houden. Hoewel in de praktijk de meeste mutualisten gelijktijdig of opeenvolgend associëren met meerdere partners die dezelfde beloning bieden. Een van de best gekende mutualistische interacties is die tussen planten en dierlijke pollinatoren. In dit mutualisme wordt verwacht dat generalistische planten, die meerdere pollinatoren hebben, een voordeel hebben tegenover specialistische planten die zich beperken tot maar enkele pollinatoren. Dit komt door verschillende processen zoals effecten van bemonstering, variatie in niche en complementariteit van van de partners. Toch kunnen er fitness kosten ontstaan bij generalisten door te associëren met meerdere pollinatoren, bijvoorbeeld ten gevolge van een daling in pollenoverdracht of blokkering van stigma's (door slechte pollen overdracht). Daarbovenop kunnen deze effecten afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en abundantie van verscheidene partners die variëren tussen populaties en doorheen het landschap en bijgevolg de interacties tussen partners (netwerkstructuur) en plantfitness beinvloeden. Er is weinig bekend over hoe partner beschikbaarheid netwerkstructuur en plantfitness beïnvloed. Het hoofddoel van deze studie is de relatie tussen partner diversiteit, netwerkstructuur en individuele plantfitness te onderzoeken in duinpan fragmenten aan de kust. We zullen gebruik maken van de sterk gefragmenteerde duinen aan de Belgische kust, waar zowel planten als insecten diversiteit en abundantie afhangen van de grootte en isolatie van de duinpan fragmenten. We voorspellen dat door een beperkt aantal pollinatoren, de plant-pollinator netwerken zullen ontwikkelen in meer generalistische systemen in de meer gefragmenteerde duinpannen en dat dit zal resulteren in een daling in plantfitness. We voorspellen ook dat planten met gespecialiseerde bestuivings systemen sterkere fitnesskosten zullen lijden dan meer generalistische planten. Bijgevolg zullen deze specialistische soorten gevoeliger zijn voor habitat fragmentatie. Om deze voorspellingen te analyseren zullen we plant-pollinatornetwerken opstellen en analyseren gebruikmakende van nieuwe metabarcoding technieken in een spectrum aan gefragmenteerde duinpannen met verschillende groottes en isolatie graden. Verder zullen we de effecten analyseren van netwerkstructuur, niche breedte op pollen afzetting (bijdrage van conspecifiek en hetero specifieke pollen) en fitness (zaadvorming en qualiteit) in zowel specialistische als generalistische planten soorten. Uiteindelijk zal dit project bijdragen aan een beter begrip van de unieke biodiversiteit van duinpannen aan de kust, die door menselijke verstoring sterk afneemt in Europa.

Datum:14 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:metabarcoding, plant fitness, niche breadth, plant pollinator network, dune slack, habitat fragmentation
Disciplines:Gemeenschapsecologie, Analyse van next-generation sequence data, Bio-informatica data-integratie en netwerkbiologie, Plantenecologie
Project type:PhD project