< Terug naar vorige pagina

Project

Hervertalen als historiografie en interculturele ontmoeting: een vertaalsociologisch onderzoek van “De Profeet” van Khalil Gibran

In een globaliserende wereld waar minderheidsculturen gedomineerd en ‘gekoloniseerd’ worden door dominante culturen, is vertaling meer en meer een manier om culturele identiteit vorm te geven en om weerstand te bieden tegen hegemonische naties en ongelijke culturele transfers (zie bijv. Venuti 1995). Het is in dat domein van onderzoek dat dit proefschrift zich bevindt en probeert om paradigmaverschuivingen bloot te leggen in de strijd tussen hervertalers, uitgevers en culturele instellingen in de Arabische wereld om The Prophet (1923) van Khalil Gibran in dienst te stellen van hun nationale cultuurpolitiek. Met een bijzondere focus op de tegencultuur van de jaren 1950 en ‘60 en de periode na de Libanese burgeroorlog van de jaren 1990, maakt de studie gebruik van Bourdieu's sociologie om de productie van tien Arabische hervertalingen van The Prophet te onderzoeken, de belangen die ze dienden, de rol die ze in de samenleving speelden, en de historische processen waardoor ze gecreëerd werden. Ook worden Arabische omnibussen en bloemlezingen met The Prophet geanalyseerd, met als doel de kritische framing van hervertalingen uit verschillende periodes en contexten te onderzoeken, waardoor ze in vergelijkend perspectief bestudeerd kunnen worden. Een extra meerwaarde van deze specifieke case study ligt in het naast elkaar plaatsen van hervertalingen door academici, politici en dichters met bewerkingen voor theater, film en muzikale uitvoeringen – om zodoende het gedrag van dergelijke populaire cultuurproducten ten opzichte van hervertaling te identificeren en te kijken hoe ze mee de ruimte creëerden voor de receptie van The Prophet in de doelculturen. De nadruk ligt overal op de sociaal-culturele en politieke dynamiek, die hervertaling mobiliseerde ten dienste van cultureel nationalisme en literaire agenda's, niet in de laatste plaats het Arabische poëtische modernisme ontwikkeld door dichters als Yusuf Al-Khal en Sargon Boulus. Dit begrip is verbonden met de rol van canoniserende instanties, met name het Nationaal Comité van Gibran, in het traject van The Prophet over en binnen nationale grenzen. De bevindingen van dit onderzoek zullen bijdragen tot een meer diepgaand en geïnformeerd begrip van hervertaling als een manier om de cross-culturele historiciteit van de circulatie van The Prophet te onderzoeken en zou minder dominante culturen kunnen oproepen om de kracht van hervertaling te benutten als een strategische zet om hun expat- of diaspora-literatuur nieuw leven in te blazen en te promoten. Wat nog belangrijker is, de studie zou inzichten bieden in de werking van hervertaling binnen verschillende sociopolitieke systemen in de Arabische wereld, met name Libanon en Egypte.

Datum:7 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:retranslation, translation history, The Prophet, sociology of translation, Khalil Gibran
Disciplines:Literaire vertaling, Literaire geschiedenis, Vertaal- en tolkwetenschappen
Project type:PhD project