< Terug naar vorige pagina

Project

Groeten uit het verleden: over het gebruik van interjecties in vroegmoderne taalmethodes uit Vlaanderen (01N00819)

the proposed research project in Dutch (max. 60 words):
Dit project onderzoekt het gebruik van interjecties in gesproken 16e-eeuws Nederlands, in contrast met andere Germaanse en Romaanse talen. Er zal hiervoor een parallel corpus worden samengesteld op basis van de meertalige taalmethode Colloquia, et dictionariolum (1536-1700).
Een semantisch-pragmatische analyse zal nieuwe inzichten opleveren in communicatieve functies van interjecties en in talige en culturele kennisoverdracht via taalonderwijs in vroegmodern Vlaanderen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Historische sociolinguïstiek, taalcontact, geschiedenis van het taalonderwijs, historische semantiek en pragmatiek, interjecties, vroegmodern Vlaanderen
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen