< Terug naar vorige pagina

Project

Gezichtsherkenning op basis van DNA voorspelbare kenmerken

Titel: Modellering van gezichtsvorm uit DNA

 

Inhoud:

 

Het gezicht is het uithangbord van een persoon.  De fysiek openlijke kenmerken van het menselijke gezicht, met de intrigerende veelheid aan uitdrukkingen, verklaren de aantrekkingskracht en het intense onderzoek ervan doorheen de geschiedenis van de beeldende kunst en de literatuur. In de wetenschap ontbreekt er echter een stevige basis voor het onderzoek van het gezicht, dat beschouwd wordt als een smeltkroes van complexe trekken.

 

Een sterke band tussen menselijke gezichtsmorfologie en genetische informatie is aangetoond in talrijke studies bij identieke tweelingen, studies over genetische craniofaciale aandoeningen en familiale gelijkenissen.

Het doel van ons onderzoek is om ons te verdiepen in het verband tussen gezichtsmorfologie en de onderliggende genetische structuur, met als uiteindelijk doel, de relatie tussen de twee te modeleren en de ene component vanuit de andere te voorspellen. Dergelijke voorspellingsmodellen zijn bruikbaar voor een diverse waaier aan toepassingen in het forensisch onderzoek en de geneeskunde. Op basis van gevonden DNA op het plaats delict kan bijvoorbeeld het gezicht van de dader voorspeld worden, om zo het aantal mogelijke verdachten te verminderen. In de geneeskunde kunnen deze methodes nuttige diagnostische hulpmiddelen zijn voor genetische aandoeningen. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt in een aantal andere aantrekkelijke toepassingen zoals het voorspellen van gelaatstrekken van voorouders of uitgestorven menselijke species.

 

Een fundamentele uitdaging in ons onderzoek is dat zowel de fysieke als de genetische component, die het verband opmaken tussen gezichtsmorfologie en DNA, complex zijn.

 

Vanuit genetisch oogpunt is de gezichtsmorfologie het resultaat van een verzameling van complexe interacties tussen epigenetische factoren en het milieu die leiden tot het ingewikkelde ontwikkelingspad van genotype tot fenotype.

Gezichtsmorfologie is een meerdelige eigenschap die hoog dimensionale en multivariate kwantitatieve eigenschappen impliceert. Wij streven ernaar om de kennis op beide fronten te vergroten door het ontwikkelen van nieuwe computationele modellen van gezichtsvorm in the kader van de genetica.

 

 

Promotors: Dirk Vandermeulen, Peter Claes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:
Modellering van gezichtsvorm uit DNA

 

Inhoud:

 

Het
gezicht is het uithangbord van een persoon. 
De fysiek openlijke kenmerken van het menselijke gezicht, met de
intrigerende veelheid aan uitdrukkingen, verklaren de aantrekkingskracht en het
intense onderzoek ervan doorheen de geschiedenis van de beeldende kunst en de
literatuur. In de wetenschap ontbreekt er echtereen stevige basis voor het onderzoek
van het gezicht, dat beschouwd wordt als een smeltkroes van complexe trekken.

 

Een
sterke band tussen menselijke gezichtsmorfologie en genetische informatie is
aangetoond in talrijke studies bij identieke tweelingen, studies over
genetische craniofaciale aandoeningen en familiale gelijkenissen.

Het
doel van ons onderzoek is om ons te verdiepen in hetverband tussen
gezichtsmorfologie en de onderliggende genetische structuur, met als uiteindelijk
doel, de relatie tussen de twee te modeleren en de ene component vanuit de
andere te voorspellen. Dergelijke voorspellingsmodellen zijn bruikbaar voor een
diverse waaier aan toepassingen in het forensisch onderzoek en de geneeskunde. Op
basis van gevonden DNA op het plaats delict kan bijvoorbeeld het gezicht van de
dader voorspeld worden, om zo het aantal mogelijke verdachten te verminderen.
In de geneeskunde kunnen deze methodes nuttige diagnostische hulpmiddelen zijn
voor genetische aandoeningen. Bovendien kunnen ze ook worden gebruikt in een
aantal andere aantrekkelijke toepassingen zoals het voorspellen van
gelaatstrekken van voorouders of uitgestorvenmenselijke species.

 

Een
fundamentele uitdaging in ons onderzoek is dat zowel de fysieke als de
genetische component,die het verband opmaken tussen gezichtsmorfologie en DNA,
complex zijn.

 

Vanuit
genetisch oogpunt is de gezichtsmorfologie het resultaat van een verzameling
van complexe interacties tussen epigenetische factoren en het milieu die leiden
tot het ingewikkelde ontwikkelingspad van genotype tot fenotype.
Gezichtsmorfologie
is een meerdelige eigenschap die hoog dimensionale en multivariate
kwantitatieve eigenschappen impliceert. Wij streven ernaar om de kennis op
beide fronten te vergroten door het ontwikkelen van nieuwe computationele
modellen van gezichtsvorm in the kader van de genetica.

 

 

Promotors:
Dirk Vandermeulen, PeterClaes

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:1 aug 2014  →  13 dec 2018
Trefwoorden:3D facial analysis, Facial biometrics, imaging genetics, Facial genetics
Disciplines:Modellering, Mulitmediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking
Project type:PhD project