< Terug naar vorige pagina

Project

Genoombrede sequentieanalyse voor diagnose, surveillance en behandeling van TB, een pragmatische studie.

Tuberculose (tbc) blijft een belangrijk probleem voor de volksgezondheid met meer dan 10 miljoen nieuwe gevallen en meer dan 1 miljoen doden per jaar. In laagbelaste regio's zoals Vlaanderen, vormen immigratie en resistentie tegen drugs belangrijke hindernissen voor succesvolle tbc-bestrijding. Bovendien krijgen patiënten die lijden aan drug resistente tuberculose krijgen vaak een suboptimale behandeling in de eerste maanden na hun diagnose omwille van de diagnostische complexiteit in het bepalen van het individuele resistantieprofiel. Dit kan dan de resistentie tegen geneesmiddelenversterken versterken en leiden tot overdracht vandrugsresistente stammen in de gemeenschap. Genoomsequencing van Mycobacterium tuberculosis als onderdeel van routinematige tbc-diagnose iseen aantrekkelijk vooruitzicht aangezien dit snel het gehele 4,4 Mbp M. tuberculose genoom in kaart brengt. Deze informatie geeft het uitgebreide resistentieprofiel voor elke patiënt en laat snel toe omde meest effectieve en patiëntvriendelijke geïndividualiseerdebehandeling voor elke persoon met de diagnose actieve tbc te initiëren. Gneoomsequentierenkan niet alleen bijdragen aan de diagnostiek, maar ook aan de volksgezondheid. De resultaten van de sequentieren-assay genereert immers ook fylogenetische gegevens die gebruikt kunnen worden voor routinematige bewaking van transmissie en uitbraakdetectie. Koppeling van genooominformatie en epidemiologie zouden de aanpak van tuberculose kunnen veranderen en controle tuberculose in Vlaanderen optimaliseren. Sequentieren heeft dus geweldig potentieel om de toekomstige hoeksteen te worden van routinematige tbc-diagnose, zorgen bewaking in Vlaanderen. We stellen voor om een pragmatisch multicenter theragnostische studie van WGS van M. tuberculosis uit te voeren om de diagnoe te stroomlijnen, tbc surveillance te verbeteren en individuele optimalisatie van behandeling van resistente tuberculose mogelijk te maken. Een pragmatische studie onder reële omstandigheden zullen de gegevens opleverendie nodig zijn voor beleidsontwikkeling en de vertaling van resultaten naar de praktijk om zo bijdragen aan de tbc-bestrijding in Vlaanderen.
Datum:1 okt 2018  →  30 sep 2020
Trefwoorden:INFECTIECONTROLE, TUBERCULOSE, SEQUENCING, WEERSTAND
Disciplines:Analyse van next-generation sequence data, Bio-informatica van ziekten, Computationele evolutionaire biologie, comparatieve genomics en populatiegenomics, Ontwikkeling van bio-informatica software, tools en databases, Moleculaire diagnostiek, Epidemiologie
Project type:Samenwerkingsproject