< Terug naar vorige pagina

Project

Gender en de politieke vertegenwoordiging van burgers met een migratieachtergrond in Europa (FWOAL838)

Vrouwen en burgers met migratieachtergrond (CIO's) zijn ondervertegenwoordigd in veel nationale parlementen in Europa. Beide groepen ontmoeten specifieke barrières in de politiek en hebben daardoor minder mogelijkheden om toegang te krijgen tot de politieke macht. Betekent dit ook dat vrouwen van immigrantengroei, omdat ze vrouwen zijn en een migrerende achtergrond hebben, dubbele belemmeringen in de politiek tegenkomen? Het bewijs is gemengd: in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, zijn er inderdaad meer mannelijke CIO's in het parlement; In andere landen, zoals België, is het andersom. Dat brengt twee vragen op. Ten eerste, wat verklaart verschillen in de parlementaire aanwezigheid van mannelijke en vrouwelijke CIO's in Europa? En ten tweede, hoe vertellen dergelijke 'gendered' patronen ons over de aard en betekenis van CIO's representatie zelf? Om deze vragen te beantwoorden maken we vanaf 1991 een overzicht van het aantal mannelijke en vrouwelijke CIO's in 8 nationale parlementen in Europa. Op basis van statistische analyses zullen we vervolgens nagaan in hoeverre en hoe verschillen in institutionele, maatschappelijke, immigrant en partijcontexten verschillen in de genderverhouding tussen gekozen CIO's uitmaken. Voor dit kwantitatieve onderzoek ontwikkelt en ontwikkelt het project een reeks nieuwe hypothesen. Deze worden vervolgens verder bestudeerd door interviews met zorgvuldig geselecteerde partijleden te begrijpen om beter te begrijpen wat een specifieke genderbalans veroorzaakt en om nieuwe verklaringen voor de (gegenderede) aard van de politieke vertegenwoordiging van CIO's te ontdekken.
Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:citizens of immigrant origin
Disciplines:Politieke theorie en methodologie niet elders geclassificeerd