< Terug naar vorige pagina

Project

Gecombineerde lever-niertransplantaties, resultaten in UZ Leuven

Gecombineerde lever-niertransplantatie (CLKT) is een levensreddende behandeling voor patiënten met eindstadium lever- en nierziekte. In sommige gevallen zijn de indicaties onduidelijk: de lever of nier faalt en het andere orgaan wordt preventief getransplanteerd. Door de lange wachtlijst voor transplantatie is het belangrijk om deze overweging grondig te maken. Momenteel is er weinig geweten over de resultaten, morbiditeit en mortaliteit na CLKTs in het veranderende landschap van orgaantransplantaties. 

Het doel van deze masterthesis is om de CLKT-populatie in UZ Leuven te onderzoeken en om de UZ Leuven data te vergelijken met andere transplantatiecentra. We bekijken hiervoor de korte-termijnresultaten, morbiditeit en mortaliteit van CLKT-patiënten.
Deel 1 van deze masterthesis was een retrospectieve studie waarin volwassen CLKT-patiënten, met transplantatie tussen 01/01/1997 en 20/12/2019, onderzocht werden. Zij hadden een follow-up (FU) van minstens drie maanden. De patiënten werden arbitrair opgedeeld in vier tijdperken: 01/01/1997-31/12/2002, 01/01/2003-31/12/2008, 01/01/2009-31/12/2014 en 01/01/2015-20/12/2019.

In deel 2 vergeleken we volwassen patiënten die tussen 01/07/2019 en 01/03/2020 een CLKT of een levertransplantatie ondergingen. Deze data werden retrospectief geanalyseerd. Zowel het aantal complicaties per patiënt als het percentage patiënten met minstens één complicatie werden vergeleken. Er werd gekeken naar algemene complicaties, specifieke levercomplicaties en specifieke niercomplicaties. Daarnaast werd de ernst van de complicaties onderzocht volgens het Clavien-Dindo score systeem.

In het eerste deel van de studie werden er 130 CLKT-patiënten geïncludeerd. De mediane FU-periode was vijf jaar. Over de studieperiode werden de ontvangers ouder en waren er meer en meer transplantaties met donation after ciruclatory death (DCD) donoren.Voor deze populatie was er een lever-greffe-overleving van 89%, 83%, 81% en 61% op één, drie, vijf en tien jaar na de transplantatie. Early Allograft Dysfunction (EAD) van de lever kwam voor in 20% van de patiënten, Delayed Graft Function (DGF) van de nier in 10%. Nierfunctie was goed met een mediane glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) op drie, zes en 12 maanden van 58,9 ml/min/1,73m2; 58,2 ml/min/1,73m2 en 51,2 ml/min/1,73m2, respectievelijk. Afstoting van de lever kwam voor in 8% van de patiënten, nier afstoting in 21%. De koude ischemie tijd van de lever daalde in de latere periodes, de koude ischemie tijd van de nier bleeft stabiel. In de latere periodes was het verblijf op Intensieve Zorgen significant langer dan daarvoor.

In het tweed deel van de studie werden 9 CLKT-ontvangers en 36 levertransplanten geïncludeerd. De CLKT patiënten hadden meer complicaties vergeleken met patiënten die enkel een levertransplantatie ondergingen. De verhouding van zware complicaties en greffe-gerelateerde complicaties waren vergelijkbaar tussen beide groepen, alhoewel de CLKT-patiënten meer algemene en milde complicaties vertoonden in vergelijking met patiënten die enkel een levertransplantatie ondergingen. De duur van de opname op Intensieve Zorg en de totale opnameduur is langer voor CLKT-patiënten.

UZ Leuven patiënt- en greffe-overleving is goed. De korte-termijn orgaan dysfunctie is laag tot aanvaardbaar. Ondanks de stijgende leeftijd van de ontvanger en het gebruik van meer en meer DCD donoren, werden toch goede resultaten behaald. In vergelijking met de patiënten die enkel een levertransplantatie ondergingen, hebben CLKT patiënten meer post-operatieve complicaties, maar deze zijn niet zwaarder en niet meer gerelateerd aan de greffe. De CLKT populatie heeft een aanzienlijke langere opnameduur, zowel op Intensieve Zorg als de totale opnameduur. Er zijn ook meer heropnames op Intensieve Zorg of in het ziekenhuis vergeleken met patiënten met enkel een levertransplantatie. Er zijn meer data nodig om deze bevindingen verder te onderzoeken om zo te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn.

 

Datum:2 sep 2019  →  30 jun 2020
Trefwoorden:Gecombineerde lever- en niertransplantatie
Disciplines:Transplantatieheelkunde