< Terug naar vorige pagina

Project

Geavanceerde modellen voor de kwantificatie van stress bij premature baby’s

Dit project beoogt de ontwikkeling van een wiskundig model voor het bestuderen van de relatie tussen verscheidene fysiologische, psychologische en epigenomische stressindicatoren voor klinische toepassingen gerelateerd aan premature borelingen.

Stress in vroege levensfases heeft een invloed op verschillende homeostatische mechanismes zoals slaap en het autonome zenuwstelsel (autonomic nervous system, ANS). Slaap is van essentieel belang voor vele psychologische en fysiologische functies. Sommige van deze functies kunnen opgevolgd worden door middel van EEG-analyse. Dit project gebruikt EEG voor het bestuderen van slaapcycli met als doel te onderzoeken hoe die verband houden met hersenfunctionaliteit en -ontwikkeling. Zo is bijvoorbeeld geweten dat achtergrondactiviteit in EEG gerelateerd is aan hersenconnectiviteit. Het continu evalueren van het verloop van de slaapcycli en het vastleggen van het precieze verband met hersenontwikkeling blijven echter een uitdaging. Daarom zal dit verband bestudeerd worden om te komen tot een score die toelaat de kwaliteit van de slaap bij premature borelingen te quantificeren.

Verder is ook geweten dat stress kan leiden tot een verminderde vagale stimulatie van het hart. Om die reden kan linear en niet-linear HRV-onderzoek inzicht geven in de veranderingen in het ANS van borelingen in stressvolle situaties.

Hoe de biomedische stressindicatoren, aangevuld met informatie verkregen via psychologische testen en epigenomische data, in verband staan met de beoordeling van premature borelingen zal onderzocht worden via machine-learningmethodes. De inzichten die daarmee gewonnen worden kunnen gecombineerd worden in de zgn. perinatale stressschatter (Perinatal Stress Calculator, PSC). De PSC is een verzameling klinisch interpreteerbare mathematische modellen. Zo heeft ESAT bijvoorbeeld een methodologie ontwikkeld om op basis van data scoresystemen te genereren die eenvoudig te gebruiken en te interpreteren zijn. Deze methodes zullen in de loop van dit project worden uitgebreid door groei en ontwikkelingsverloop van de borelingen toe te voegen en eveneens door het gebruik van multimodale – longitudinale data mogelijk te maken. Via deze modellen zal vervolgens bestudeerd worden welke variabelen het meeste invloed hebben op de mogelijke uitkomsten voor premature borelingen. Op basis hiervan kunnen inzichten verworven worden die toelaten om deze uitkomsten positief te beïnvloeden. De ontwikkeling van de PSC zal voortdurende samenwerking vereisen tussen de betrokken partners.

Datum:5 jan 2016  →  Heden
Trefwoorden:stress, premature baby’s
Project type:PhD project