< Terug naar vorige pagina

Project

Federalisme en buitenlandbeleid in de EU. Rechtsvergelijkende perspectieven.

Federale staten en de EU (een 'federatie van staten') worden geconfronteerd met de uitdaging om een coherent buitenlandbeleid te ontwikkelen voor een staatsbestel dat op het interne vlak gekenmerkt wordt door diversiteit. Traditioneel wordt gesteld dat federaties met één stem dienen te spreken op het internationale toneel. Deelentiteiten van federaties van recente datum genieten echter een steeds belangrijkere rol op het vlak van buitenlandbeleid. Dit project beoogt te onderzoeken of/in welke mate deze recente ontwikkeling doorschemert in het constitutioneel bestel van verschillende federale systemen. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een rechtsvergelijkend onderzoek. In dit onderzoek wordt de plaats onderzocht die het buitenlandbeleid binnen verschillende staten en de EU inneemt. België, de Verenigde Staten en Canada zijn als comparators opgenomen. De thesis bevat enkele voorstellen die erop gericht zijn de doeltreffendheid als de legitimiteit van het EU buitenlandbeleid te versterken. 

Datum:1 okt 2013 →  20 sep 2019
Trefwoorden:EU law, Comparative law, Foreign Relations Law, Constitutional Law, International Law
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies
Project type:PhD project