< Terug naar vorige pagina

Project

FAT-ILC: De rol van adipositas in behandelingen op maat voor patiënten met Invasieve Lobulaire Borstkanker.

Invasieve lobulaire borstkanker (ILC) is het tweede meest voorkomend histologisch subtype van borstkanker na de invasieve ductale borstkanker (IDC). Van alle borstkanker zijn ongeveer 15% een ILC. Verschillen met IDC, zijn te vinden in de klinische presentatie en het verloop van de ziekte, anatomopathologische kenmerken, genomische variaties, transcriptie- en immuunprofielen. Hoewel er een toename is van vrouwen met overgewicht of obesitas is (~50% in België), is de impact van adipositas (= een hoge proportie van vetweefsel) op ILC tot op heden nog niet onderzocht. Het huidige FAT-ILC project heeft tot doelstelling om adipositas op 3 verschillende niveaus te bekijken bij patiënten met ILC. Ten eerste zal er in een retrospectieve internationale multicentrische cohorte van ILC-patiënten op zoek gegaan worden naar de associatie tussen Body Mass Index (BMI) en klinische en pathologische karakteristieken van de ziekte. Ten tweede gaan we in prospectief verzamelde stalen van ILC-patiënten op zoek naar de biologische kenmerken op single cell niveau, en zoeken we naar de correlatie met merkers van adipositas in de borst en in de patiënt. Als laatste willen we de evolutie van ILC bestuderen door een diepgaande moleculaire analyse van weefselstalen, bekomen onmiddellijk na de dood van vrouwen met ILC in een wetenschappelijk autopsieprogramma. Alles tezamen geloven wij dat FAT-ILC zal leiden tot nieuwe inzichten in behandelingen op maat van ILC patiënten.

Datum:12 aug 2020  →  Heden
Trefwoorden:Lobular Breast Cancer, Tumor Microenvironment, Adiposity
Disciplines:Kankerbiologie, Transcriptie en translatie, Moleculaire en celbiologie niet elders geclassificeerd, Genetica
Project type:PhD project