< Terug naar vorige pagina

Project

Exploratie van de toepassing van virtuele sensoren voor belastingsschatting in windturbines.

Dit doctoraat verkent het gebruik van virtuele sensoren voor belastingsschatting in aandrijflijnen van windturbines. Het doctoraat bestaat uit drie delen: Modellering, Virtuele sensoren en Validatie

In het modelleringsonderdeel zullen modellen van toenemende complexiteit opgesteld worden voor de aandrijflijn van een windturbine. De complexiteit wordt op twee manieren gevarieerd. Enerzijds worden de verschillende subsystemen met verschillende niveau van detail gemodelleerd. Anderzijds wordt het bereik van het model gevarieerd door naast de tandwielkast ook andere subsystemen in rekening te brengen, zoals de rotor en de generator.

Het onderdeel virtuele sensoren combineert de eerder opgesteld modellen met metingen om de relevante belastingen te schatten. De haalbare precisie en bandbreedte van de belastingsschatter wordt bestudeerd. Ook wordt de link tussen modelcomplexiteit en schattingsprestatie verkend.

Het validatiedeel omvat een meetcampagne om de prestaties van de virtuele belastingsschatter te valideren en verschillende scenario’s.

Datum:1 nov 2017  →  Heden
Trefwoorden:Physical modelling, Virtual sensing, State estimation, Model based force sensing, Wind turbines, Wind turbine drivetrain dynamics, Multiphysical modelling
Disciplines:Controlesystemen, robotica en automatisatie, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechatronica en robotica, Computertheorie
Project type:PhD project