< Terug naar vorige pagina

Project

Evaluatie van Psychiatrische High & Intensive Care

Tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de Belgische geestelijke gezondheidszorg voorziet ‘artikel 107’ 5 functies waarin de vermaatschappelijking kan plaatsvinden. Binnen functie 4 is de ontwikkeling van zogenaamde High Intensive Care units (‘HIC’s’)een innovatie op het vlak van behandeling van patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (de zogenaamde EPA’s). Het uitgangspunt bij HIC is een behandelbeleid gericht op het zo snel mogelijk teruggeven van de eigen regie aan de individuele patiënt en hierdoor het herstel te faciliteren en een terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken. Tegen deze achtergrond articuleert het onderzoeksvoorstel vier doelstellingen die erop zijn gericht op een formele kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de HIC’s in België. In een eerste doelstelling voorzien we een brede evaluatie van de zorg op het niveau van een longitudinale kwantitatieve epidemiologische mapping van alle patiënten die worden behandeld in het kader van een HIC in België. De tweede doelstelling omvat een studie rond de effectieve implementatie en werking van de HIC-units en de wederzijdse visies en samenwerking van de HIC-behandelunits in de psychiatrische netwerken in België, met onder meer aandacht voor een analyse van specifieke profielen van HIC-professionals, het gebruik van specifieke behandelmodellen en de wijze waarop de HIC-werkingsmodellen geïntegreerd zijn in de psychiatrische netwerken. De derde doelstelling is een gezondheidseconomische analyse van de HIC’s op het federale niveau. De vierde doelstelling beoogt het formuleren van aanbevelingen voor een duurzaam beleid van EPA-patiënten. 

 

 

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:ernstig psychiatrische aandoeningen, high intensive care unit, formele evaluatie
Disciplines:Gedragswetenschappen, Gezondheidseconomie