< Terug naar vorige pagina

Project

Evaluatie van betonconstructies na brand op basis van trillingsmetingen en Bayesiaanse updatingstechnieken

Onze maatschappij benadrukt in toenemende mate het belang van duurzaamheid en de noodzaak tot een snel herstel van functies na extreme (accidentele) belastingsituaties. Het efficiƫnt evalueren van betonconstructies na brand kan hieraan bijdragen door te garanderen dat (i) middelen voor herstel en reconstructie niet nodeloos toegepast worden, en dat (ii) de veiligheid niet gecompromitteerd is. De huidige praktijk staat hier echter nog ver vanaf, daar de vele onzekerheden in de evaluatie na brand niet adequaat in rekening worden gebracht en aangepaste niet-destructieve testmethoden ontbreken. Recent werd aan KU Leuven een methode ontwikkeld voor de output-only identificatie van quasi-gedistribueerde modale rekken. Dit laat toe om een gedetailleerde stijfheidsevaluatie te maken en deze methode is daarom veelbelovend voor de evaluatie van betonconstructies na brand. In het huidig voorstel wordt deze methode gecombineerd met evaluatietechnieken ontwikkeld aan de UGent voor aan brand blootgestelde constructies om zo te komen tot een rationele evaluatie van betonconstructies na brand. Om dit doel te bereiken is fundamenteel onderzoek vereist omtrent (i) het gedrag van betonelementen na brand; (ii) het bepalen van karakteristieken viatrillingsgebaseerde methoden na brand; (iii) een geoptimaliseerd testschema voor toepassing op locatie; en (iv) een omvattende methode voor evaluatie na brand. Om de ontwikkelde methoden te valideren wordt een experimenteel testprogramma uitgevoerd.
Datum:11 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:post-fire assessment of concrete structures, vibration-based non-destructive testing, uncertainty quantification through Bayesian updating techniques
Disciplines:Bouwmechanica, Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose, Structurele ingenieurskunde
Project type:PhD project