< Terug naar vorige pagina

Project

Europees Sociaal Survey: Het monitoren van sociale en politieke verandering in Europa

Het Europees Sociaal Survey (ESS) is een tweejaarlijks academisch survey onderzoek dat attitudes, overtuigingen en gedrag van de Europese bevolkingen in kaart brengt. Het ESS creëert een internationale gegevensbank over sociale en politieke attitudes, en omvat onderwerpen zoals immigratie, welzijn, burgerparticipatie, rechtvaardigheid en klimaatverandering. Tot nu toe hebben bijna 400.000 burgers uit 36 landen deelgenomen aan het ESS. Dit leidt tot een unieke internationale tijdsreeks die acht rondes (2002-2016) omvat. De volledige ESS dataset is vrij beschikbaar voor academici, beleidsmakers en geïnteresseerde burgers. Het ESS biedt academici een waaier aan mogelijkheden om te analyseren hoe het sociale, politieke en morele weefsel in Europa wijzigt. Het ESS creëert sociale indicatoren die gebaseerd zijn op percepties van de burgers en die hoogst relevant zijn voor zowel beleidsmakers als de algemene bevolking. Het ESS draagt bij aan het verbeteren van de methodologische standaarden in cross-nationaal onderzoek en de scholing op het vlak van kwantitatieve analyse. Dit voorstel behelst de dataverzameling in Vlaanderen voor twee rondes van het ESS.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:social change, political change, Europe
Disciplines:Vergelijkende en historische sociologie, Internationale en vergelijkende politiek niet elders geclassificeerd