< Terug naar vorige pagina

Project

Er waait wat ! Fysica waait binnen in de aardrijkskundeles.

Toepassen van fysicaconcepten in dagelijkse contexten of in de context van een ander schoolvak is voor veel leerlingen moeilijk. In het onderdeel Atmosfeer binnen het vak Aardrijkskunde worden een aantal fenomenen verklaard op basis van fysische wetmatigheden. In dit project zal worden nagegaan of leerlingen fysische concepten beter kunnen toepassen in aardrijkskundige context wanneer deze concepten ook binnen de aardrijkskundeles experimenteel zijn aangebracht en zal er worden gekeken of en hoe tablet PCs hiervoor effectief kunnen worden ingeschakeld.
Datum:1 okt 2012  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Physics, Geography, Interdisciplinarity, School science, Concept learning
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijskunde