< Terug naar vorige pagina

Project

Equality, equity or need? Public opinion towards distributive justice in the changing welfare state

Westerse samenlevingen worden momenteel gekenmerkt door een herstructutering van het social contract van de georiganiseerde moderniteit. Dit brengt vernieuwde discussies met zich mee omtrent distributieve rechtvaardigheid , i.e. hoe de kosten en baten van ons welvaartssysteem op een rechtvaardige manier verdeeld kunnen worden. Drie principes van distributieve rechtvaardigheid worden onderscheiden: (1) reciprociteit: verdelingen die afhankelijk zijn van bijdragen; (2) gelijkheid: dezelfde toegang tot sociale welvaart voor alle burgers; (3) behoefte: een selectieve focus op burgers in nood. 

Hoewel hedendaagse sociale conflicten grotendeels gebaseerd zijn op deze principes, is er weinig onderzoek dat publieke opinie naar distributieve rechtvaardigheid bestudeert. Dit project tracht bij de dragen tot de literatuur door inzicht te verschaffen in burgers hun distributieve rechtvaardigheidsvoorkeuren op twee verschillende manieren: Ten eerste, zal dit project distributieve rechtvaardigheidsvoorkeuren conceptualiseren en onderzoeken door middel van een context-gevoelige en multidimensionale benadering. Ten tweede, zal ik de basis van distributieve rechtvaardigheidsvoorkeuren onderzoeken door individuele (e.g. sociale structuur, onbehagen en ideologie) en macro-level verklaringen (institutionele, economische en culturele contexten). 

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Distributive justice, Public opinion, Welfare state
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropolgie
Project type:PhD project