< Terug naar vorige pagina

Project

Ensor Research Project

In de zomer van 2013 lanceerde het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) een nieuw project: het Ensor Research Project (ERP). De ambities liggen hoog, want het museum wil hét referentiecentrum worden voor kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het oeuvre van James Ensor. Centraal in dit project staat het creatieproces: van idee tot afgewerkt schilderij. Met 38 schilderijen en meer dan 600 tekeningen bezit het museum de grootste en meest veelzijdige collectie van James Ensor ter wereld. Voldoende materiaal voor onderzoek, dus.

Theoretisch en kunsthistorisch
Het Ensorproject van het KMSKA combineert twee benaderingswijzen. De eerste invalshoek bestaat uit een onderzoek naar de theoretische grondslagen van de artistieke keuzes die Ensor maakte. Dat gebeurt op basis van een analyse van de kunstkritische en kunsthistorische receptie van Ensors werk en van een ‘close reading’ van Ensors – gepubliceerde en ongepubliceerde - eigen geschriften. Klassiek kunsthistorisch onderzoek vormt de tweede pijler. Daarbij worden primaire bronnen (archivalia), iconografie, de techniek en de vormgeving van de werken onderzocht. De bevindingen van materiaaltechnisch onderzoek door fotografische opnamen met röntgen- en infraroodlicht of met de PXRF (Portable X-ray Fluorescentie Spectrometer) vullen de onderzoeksresultaten aan.

Soms gebeurt het onderzoek op locatie. Als de reizende tentoonstelling The Scandalous Art of James Ensor in 2015 ook het Getty Museum in Los Angeles aandoet, krijgt het KMSKA een unieke kans aangeboden. ERP-onderzoekster Karen Bonne mag als visiting conservator het Ensorwerk Adam en Eva uit het paradijs verjaagd uit de collectie van het KMSKA vier maanden lang in L.A. restaureren. Tegelijkertijd werkte ERP-onderzoeker Herwig Todts drie maanden als Museum Guest Scholar aan het Getty Research Institute.

Output
- Publicatie van de resultaten van het Ensor Research Project op kmska.be en de blog van het museum.
- Stapsgewijze online uitgave van diverse deelcatalogi van de tekeningen (1873-80, 1880-85, 1885-1900, 1900-49), van de documenten en de archivalia en van de 38 schilderijen van Ensor die het KMSKA bewaart.
- Lancering virtuele Ensormuseum jamesensor.vlaamsekunstcollectie.be door de onderzoekers van het KMSKA en andere Ensorspecialisten. Werken uit de collecties van het KMSKA, Mu.ZEE, MSK Gent, Groeningemuseum en Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet worden er uitvoerig toegelicht.
- Symposium: op 20 en 21 november 2015 stelde het Ensor Research Project de eerste tussentijdse resultaten van haar onderzoek voor tijdens een internationaal symposium.
Datum:1 jan 2013  →  Heden
Trefwoorden:H310-kunstgeschiedenis, H314-conservatie-en-restauratie-van-kunstwerken