< Terug naar vorige pagina

Project

Endoscopische beeldvorming in de kleine luchtwegen : de rol van confocale laser endomicroscopie in emfyseem en na longtransplantatie.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) komt voor bij 10% van de volwassen bevolking en is momenteel de vierde belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. De geassocieerde morbiditeit, de economische gevolgen en de maatschappelijke impact van COPD is enorm en één van de belangrijkste gezondheidsproblemen en uitdagingen van de toekomst. COPD wordt gekenmerkt door progressieve en irreversibele luchtwegobstructie. Deze veranderingen doen zich voor op het niveau van de kleine luchtwegen zelfs nog vooraleer symptomen optreden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Lange termijn overleving na longtransplantatie wordt voornamelijk bepaald door de aan- of afwezigheid van bronchiolitis obliterans syndroom (BOS).  BOS is een gevolg van chronische immunologische processenop basis van allo-immuniteit die inflammatie en fibrose van de bronchiol induceren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zowel longemfyseem als BOS hebben gemeenschappelijke pathofysiologische pathways. In beide gevallen wordt aangenomen dat een fibroserende proces ter hoogte van de luchtwegen aan de grond ligt van de ultrastructurele veranderingen. In beide aandoeningen worden veranderingen op het bronchiolaire niveau gedreven door inflammatie: immunologische processen als gevolg van allo-immuniteit,  als gevolg van toxische blootstelling (roken, biomassa verbranding), als gevolg van auto-immuniteit of als gevolg van de inflammatie ten gevolge van herhaaldelijke infecties. Deze inflammatoire schade leidt de ontwikkeling van een abnormaal cytokine profiel en induceert epitheliale-mesenchymale transitie en fibroproliferatie.                                                    Probe-gebaseerde confocale laser endomicroscopie (pCLE) is een nieuwe endoscopische beeldvormingstechniek die in staat is om driedimensionele en in vivo beeldvorming van de luchtwegen uit te voeren tijdens een diagnostische flexibele bronchoscopie. De techniek maakt gebruik van een dunne, semiflexibele probe die doorheen het werkkanaal van een bronchoscoop kan worden ingebracht om de luchtwegen te visualiseren. Het doel van ons onderzoek is om de uitvoering van pCLE te standardiseren tijdens flexibele bronchoscopie, om na te gaan of consistente en betrouwbare kwantitatieve gegevens kunnen gegenereerd worden en om veranderingen op het niveau van de pulmonale acinus te beoordelen in geval van small airway disease. Voor dit laatste doel wordt de techniek gebruikt bij patiënten met COPD en BOS. In een laatste fase zullen we proberen om pCLE gegevens te correleren met gegevens uit klinisch onderzoek zoals longfunctie en computertomografie van de thorax.

Datum:1 okt 2012 →  18 mei 2016
Trefwoorden:COPD, lung transplantation, Diagnostical tools
Disciplines:Respiratoire geneeskunde
Project type:PhD project