< Terug naar vorige pagina

Project

Endocriene en metabole aspecten van orgaanfalen tijdens kritieke ziekte: perspectieven voor preventie en therapie.

Vele aspecten binnen de intensieve geneeskunde, vooral wat betreft de zorg voor de langdurig kritiek zieke patiƫnt, blijven zelfs tot op heden niet gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Er is dan ook een dringende nood om dergelijke aspecten grondig te bestuderen, de pathofysiologie van kritieke ziekte op te helderen en om op zoek te gaan naar mogelijke behandelingen die de prognose voor deze patiƫnten kunnen verbeteren. De globale doelstelling van dit project is om beter inzicht te verkrijgen in de metabole en endocriene betrokkenheid in orgaanfalen, die op hun beurt perspectieven zouden kunnen genereren voor preventie en therapie. We zullen twee klinische interventiestudies uitvoeren, gecomplementeerd met verscheidene mechanistische studies in experimentele modellen van kritieke ziekte. We zullen de nadruk leggen op klinische outcome (morbiditeit en mortaliteit) en op werkingsmechanismen met een orgaan-specifieke focus. Diepgaand mechanistisch onderzoek zal zich richten op de pathofysiologie van orgaanfalen en impact van metabole manipulaties.
Datum:1 aug 2008  →  31 dec 2017
Trefwoorden:Critical illness, Metabolic aspects, Organ failure, Endocrine aspects
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Endocrinologie en metabole ziekten, Anesthesiologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen