< Terug naar vorige pagina

Project

Eenzijdige wijziging van arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: de moeilijke wisselwerking tussen bestuursrecht en arbeidsrecht (R-4959)

Het project is gericht op het onderzoeken van een van de meest cruciale juridische kwesties gekoppeld aan de werkgelegenheid van contractuele werknemers in de publieke sector. Een belangrijk onderscheid tussen statutaire en contractuele tewerkstelling in de publieke sector betreft de mogelijkheid om eenzijdig de tewerkstellingsomstandigheden te wijzigen. Voor zover de ambtenaren (die statutair tewerkgesteld zijn) bekeken worden, laat het principe van openbare diensten toe, onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig hun arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst met een arbeidsovereenkomst is veel beperkter naar Belgische wetgeving. Deze strekking van het zogenoemde ius variandi is zeer beperkt. De mogelijkheid om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen wordt beïnvloed door het juridisch evenwicht tussen industriële relaties (collectieve arbeidsverhoudingen) en individuele arbeidsverhoudingen. De ius variandi in de privésector moet geanalyseerd worden inzake de mogelijkheid de arbeidsvoorwaarden te wijzigen door onderhandelingen naar een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De regels in de collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen, onder bepaalde omstandigheden, de individuele arbeidsverhoudingen beïnvloeden. Het evenwicht tussen de regels resulterend van collectieve onderhandelingen en de individuele arbeidsvoorwaarden van ambtenaren is fundamenteel verschillend in de privé- en in de publieke sector. Publiekrecht vereist dat de resultaten van collectieve onderhandelingen nog steeds moeten worden omgezet door een eenzijdige administratieve actie door de publieke werkgever. Echter, de juridische status van contractuele werknemers in de publieke sector wordt gereguleerd door aspecten van publiekrecht voor zover de industriële relaties beschouwd worden wanneer hun status beheerd wordt door privaatrecht voor zover hun individuele arbeidsverhouding beschouwd wordt. Dit leid tot een fundamenteel juridisch probleem betreffende het evenwicht tussen industriële en individuele arbeidsverhoudingen voor contractuele werknemers in de publieke sector. Dit probleem wordt steeds acuter wanneer het aantal contractuele werknemers in de publieke sector al vele jaren aan het verhogen is geweest. Dit onderzoeksproject is gericht op het analyseren van deze fundamentele juridische kwestie en om potentiële oplossingen te formuleren gebaseerd op vergelijkend onderzoek. Beide zijden van de medaille worden onderzocht waarbij Denemarken weet collectieve arbeidsovereenkomsten te binden voor contractuele werkgevers in de publieke sector, terwijl Frans publiekrecht de status van contractuele werknemers in de publieke sector behandelt. Daarom, om een oplossing te kunnen vinden voor de Belgische juridische onzekerheid, is een vergelijkende analyse van de Deense en het Franse geval noodzakelijk.
Datum:1 jan 2014 →  31 dec 2017
Trefwoorden:Bestuursrecht
Disciplines:Rechten