< Terug naar vorige pagina

Project

Een zelf-kalibrerende array voor het akoestisch monitoren van vleermuizen.

Veel vleermuissoorten worden gemonitord door in het veld geplaatste opname apparatuur. Dergelijke recorders registreren de echolocatie geluiden van vleermuizen gedurende lange perioden (weken tot maanden). De huidige recorders hebben een aantal tekortkomingen. In dit project willen we een array systeem bestaande uit onafhankelijke recorders ontwikkelen dat deze tekortkomingen niet heeft. Dit array systeem zal een flexibel alternatief vormen voor de single-microphone recorders die momenteel worden gebruikt. Het doel van dit project is om een proof-of-concept van dit systeem bestaande uit vijf eenheden te bouwen, en om het systeem in te zetten in het veld waar de prestaties zullen worden vergeleken met een aantal bestaande bat recorder systemen die op dit moment de 'gouden standaard ' zijn. Daarnaast zullen er opties geëxploreerd worden om het systeem in productie te brengen,
Datum:1 feb 2013  →  31 dec 2013
Trefwoorden:ENQUÊTES, BIOAKOESTIEK, ECOLOGISCHE IMPACT STUDIE, VLEERMUIZEN
Disciplines:Dierkundige biologie, Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen