< Terug naar vorige pagina

Project

Een Volumetrisch Integraalvergelijkingsalgoritme (VIE) voor het Modelleren van de Niet-locale Elektromagnetische Respons van “Deep Nanometer Scatterers”

Dit promotieonderzoek richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling van computationele algoritmes om de interactie te onderzoeken tussen licht en materie op nanoschaal. Voor zover we weten is er tot op heden slechts  weinig activiteit op dit onderwerp geweest. De reden is dat de uiterst kleine schaal onvermijdelijk kwantummechanische effecten introduceert, zoals quantum tunneling of excitatie van longitudinale plasmonen, die de optische respons van een nano-antenne beinvloeden. In tegenstelling tot de standaard behandelde lokale-responstheorie zullen we een algoritme implementeren gebaseerd op het zogenaamde hydrodynamische model, waarbij via een niet-lokale materiaalparameter de kwantummechanische effecten in rekening gebracht worden. Bovendien zal een specifieke vlakke meerlagige omgeving worden opgenomen in het algoritme, aanwezig rond de structuur die bestudeerd wordt. Op basis van de algoritmische implementatie, zal het onderzoek zich verder richten op de analyse en het ontwerp van innovatieve sub-nanometer en nanometer antennes, bijvoorbeeld om een verbeterde optofotodiodereactie te realizeren, om gebruikt te worden in verbeterede oppervlakte Raman spectroscopie en nabije veld optische microscopie. Informatie- en communicatietechnologie is een andere mogelijke toepassing voor nanoantennes, gerelateerd aan opslag, verwerking en overdracht van informatie.

Datum:4 nov 2015  →  Heden
Trefwoorden:computational electromagnetics, nanometer scale, plasmonics
Disciplines:Nanotechnologie, Ontwerptheorieën en -methoden, Communicatie, Communicatietechnologie
Project type:PhD project