< Terug naar vorige pagina

Project

Een open universiteit in een diverse gemeenschap (22H00115)

Een voorstel om via wetenschapscommunicatie de muren te slopen tussen de hoger onderwijsinstellingen verbonden aan de Associatie UGent enerzijds en de etnisch-culturele minderheden te Gent anderzijds, met als specifieke doelgroep de gemeenschap van mensen van Turkse afkomst in Gent en Vlaanderen (alsook alle geïnteresserde studenten van de UGent, de HOGent, de Artevelde Hogeschool en HOWest).

Datum:1 okt 2015  →  30 jun 2016
Trefwoorden:open universiteit
Disciplines:Onderwijs, cultuur en maatschappij