< Terug naar vorige pagina

Project

Een omvattende semantische en formele beschrijving van nominale groepen die complementzinnen nemen in het Engels: verwaarloosde bron van grammaticalisatie- en subjectificatieprocessen en locus van synchrone variatie.

Het voorgestelde project wil op basis van synchroon en diachroon corpusonderzoek komen tot een omvattende beschrijving van nominale groepen (NGen) die complementzinnen (CZen) nemen in het Engels (Biber et al.1999: 648-656) als onbeschreven bronconstructie voor zeker 3 grammaticalisatie- en subjectificatieprocessen (complexe subordinatoren, modale hulpwerkwoorden en markers). De descriptieve bijdrage van deze 3 casestudys aan grammaticalisatieonderzoek heeft daarenboven theoretische repercussies voor prominente grammaticalisatiemodellen en de toch overwegend reductieve modellen voor semantiek, decategorialisatie en paradigmaticiteit die hen ondersteunen. Ze nopen tot een aanvulling van het arsenaal van bronconstructies dat momenteel erkend wordt in grammaticalisatie en stellen de major clines waarin nomina/werkwoorden zich kunnen inschakelen in vraag (Hopper & Traugott 2003:110-111). Het project beoogt zo tot dusver verwaarloosde factoren als lexicale en structurele persistence, specialisatie, fraseologie en partïele decategorialisatie positief te herdenken i.t.v. hoe ze de paradigmata van de doelconstructies verrijken. Op deze manier kan ook het descriptief-theoretische belang beargumenteerd worden van alomtegenwoordige emergent grammar, i.e. structuren en paradigmata in ontwikkeling als dynamische semi-stabiele systemen (Hopper 1991, Brems 2007). De erkenning en beschrijving van het diachrone potentieel van de NG+CZ-constructie draagt bij tot een adequatere synchrone afbakening van de categorie doordat de synchrone variatie gezien wordt als het resultaat van semantische en structurele veranderingsprocessen, i.e. synchronic layering (Hopper & Traugott 2003).
Datum:1 okt 2009 →  30 sep 2011
Trefwoorden:Apposition, Paradigms, Noun phrase, Synchronic layering, Subjectification, Grammaticalization