< Terug naar vorige pagina

Project

Een Nieuwe Agenda voor Hervorming van het Bancaire Systeem

 De dramatische gebeurtenissen van de Financiële Crisis in 2007 en 2008 hebben geleid tot  de meest ambitieuze hervorming van het financiële systeem sinds het Bretton Woods Akkoord van 1946. Het voornaamste doel van deze hervormingen was om destructieve bankfaillissementen te voorkomen. Maar is het financiële systeem ook rechtvaardiger geworden? Dit project beschrijft de hervormingen van het bancaire systeem na de crisis vanuit het perspectief van rechtvaardigheid met als doel de toekomst van bankenwetgeving vorm te geven. Het project (i) beschrijft de hervormingen van na de crisis, waarbij het wijst op blinde vlekken met betrekking tot economisch gelijkheid, economische vrijheid en duurzaamheid. (ii) Het project draagt ook bij aan het opstellen van een nieuwe hervormingsagenda. Het eerste deel van het project onderzoekt het normatieve kader dat het uitgangspunt vormt voor de hervormingen door drie casestudies (i) hypotheken, securitizaties, en economische gelijkheid, (ii) MKBleningen en economische vrijheid, (iii) bancair risicomanagement en duurzaamheid. Het tweede deel van het project bestaat uit thematische studies die bouwen op de casestudies. De eerste twee thematische studies beschrijven het normatieve kader van de bancaire hervormingen en de blinde vlekken ervan. De derde thematische studie ontwikkelt een nieuw normatief kader dat deze tekorten oplost. Samen schetsen deze studies een nieuwe agenda voor hervorming van het bancaire systeem.
 

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Banking regulation, Distributive justice, Deliberation, Finance, Risk
Disciplines:Politieke theorie, Sociale en politieke filosofie