< Terug naar vorige pagina

Project

Een inherente gevoeligheid voor sociale grenzen: Hoe de tweede generatie onderwijssucces omzet in leiderschapsposities.

Het proefschrift richt zich op tweede-generatie professionals, de sociale grenzen die ze ervaren op de arbeidsmarkt en in organisaties, en hoe ze omgaan met deze sociale grenzen. Door middel van vier artikelen laat ik zien dat sociale grenzen, en de uitsluitingsmechanismen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van sociale grenzen, een dagelijkse realiteit zijn voor tweede-generatie professionals. Maatschappelijke machtprocessen zorgen ervoor dat tweede-generatie professionals worden gezien als behorend bij een gemarginaliseerde etnische groep. Deze maatschappelijke beelden dringen door in organisaties en zorgen ervoor dat de professionele status van de tweede generatie kan worden gedomineerd door hun etnische achtergrond en de daarbij horende negatieve maatschappelijke beeldvorming. Hierdoor hebben tweede-generatie professionals die in een leidinggevende functie werken nog altijd te maken met bijvoorbeeld subtiele discriminatie op de werkplek.Hoe tweede-generatie professionals omgaan met sociale grenzen is verbonden aan hun professionele positie en hun tweede-generatie achtergrond. Tweede-generatie professionals gebruiken een strategie van "sameness en difference". Ze benadrukken hun professionele "sameness" op het werk om aansluiting te kunnen vinden met hun collega's die overwegend behoren tot de etnische meerderheid. Tegelijkertijd weigeren tweede-generatie professionals te assimileren. Belangrijke identiteitsaspecten die duiden op "difference" blijven bewaard, ook op de werkplek. Door deze inherente gevoeligheid voor sociale grenzen weten tweede-generatie professionals te ontkomen aan de beperkingen van deze grenzen. Hun gevoeligheid en competentie in het omgaan met sociale grenzen en de bijbehorende beperkingen stellen tweede-generatie professionals in staat om hun kennis van de organisatie waarin ze werken, in combinatie met hun "in-betweenness als tweede-generatie sociale stijgers te gebruiken om invloed uit te oefenen. Invloed die enerzijds gericht is op het verbeteren van hun eigen professionele positie binnen de organisatie, en anderzijds op het creƫren van een bewustzijn binnen de organisatie (en daarbuiten) van onzichtbare machtsprocessen die leiden tot en een resultaat zijn van structurele ongelijkheid in organisaties en de maatschappij.
Datum:15 jul 2016  →  14 jul 2017
Trefwoorden:MIGRATIE, AGENTSCHAP, ORGANISATIE, STRUCTUUR
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie