< Terug naar vorige pagina

Project

Is een gemeenschappelijke visie op de kerk niet langer een realistische optie binnen Faith & Order? Een studie van de redactie en het proces van receptie van The Church: Towards a Common Vision.

De dialoogtekst The Church: Towards a Common Vision (TCTCV-2013) is de vrucht van een samenwerking van de leden van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken. De penvoerders van het document, die tot verschillende confessionele tradities behoren, hebben het document samengesteld door inzichten uit andere bilaterale en multilatere oecumenische dialogen te benutten, evenals de antwoorden van kerken, oecumenische instituten en individuele theologen op twee eerder gerealiseerde documenten, The Nature and Purpose of the Church (1998) en The Nature and Mission of the Church (2005). Het voorliggende onderzoek beoogt de redactie en het receptieproces van TCTCV te bestuderen, met de bedoeling om de betekenis van de antwoorden bij het realiseren van een oecumenisch document in de verf te zetten en te wijzen op de gevolgen van dit belangrijk document voor de toekomst van de oecumene.

Datum:19 dec 2017  →  Heden
Trefwoorden:Ecumenism, Ecclesiology, Faith and Order movement, Reception studies
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project