< Terug naar vorige pagina

Project

Een Farmacometrische Benadering ter Verbetering van Methoden voor Dosisindividualisatie van Biologische Geneesmiddelen in Patiënten met Chronische Inflammatoire Ziekten

Identificatie van één dosering die voor elke patiënt werkt is een hoofddoelstelling in geneesmiddelenontwikkeling. Variabiliteit in blootstelling en dus respons kan resulteren in suboptimale behandeling. Om voor elke patiënt de therapeutische blootstelling en respons te bereiken, kan “therapeutische geneesmiddelenopvolging” (TGO) worden geïmplementeerd. Door het meten van plasmaconcentraties kan de dosis worden aangepast op maat van de patiënt. “Populatiemodellen” kunnen worden gebruikt om het succes van TGO te optimaliseren vermits ze toekomstige dispositie kunnen voorspellen en de dosering aldus kan aangepast worden. De eenheidsdosis blijkt problematisch bij patiënten met chronische inflammatoire ziekten op biologische therapieën waar bepaalde pathofysiologische condities resulteren in onvoldoende blootstelling met therapiefalen als gevolg. De aanvrager zal op basis van data uit klinische studies populatie- (en fysiologisch-gebaseerde) modellen ontwikkelen om de dosis-blootstelling-respons relatie te karakteriseren en om doseeroptimalisatie te exploreren (incl. model- geïnformeerde precisie dosering), waarmee als doel de therapeutische uitkomst te verbeteren van (1) patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn’s op infliximab, ustekinumab of vedolizumab therapie. (2) patiënten met psoriasis op adalimumab of guselkumab therapie.

Datum:13 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Pharmacometrics, Model-informed precision dosing, Physiologically-based pharmacokinetic modelling, Chronic inflammatory diseases
Disciplines:Dermatologie, Gastro-enterologie, Biofarmaceutica, Farmacokinetica, Farmacodynamica, Computationele biomodellering en machine learning
Project type:PhD project