< Terug naar vorige pagina

Project

Een evaluatie van 'land sharing'en 'land sparing' scenario's voor het vergroenen van intensieve landbouwlandschappen met appelteelt

De zogenaamde Groene Revolutie heeft ervoor gezorgd dat er vandaag nog voldoende voedsel geproduceerd wordt om de wereldbevolking te voeden, zij het tegen een hoge kost inzake biodiversiteit en milieukwaliteit. Het “land sharing-land sparing” concept is een heuristisch kader dat kan gebruikt worden om de fundamentele vraag te beantwoorden hoe biodiversiteitsbehoud kan worden verzoend met de productie van voldoende voedsel. In de hoogproductieve landbouwlandschappen van NW-Europa herconcentreert dit probleem zich op de vraag naar de vergelijking van de kosten en baten van “land sparing” (het opzijzetten van natuurreservaten) met een reeks van “land sparing”-scenario´s gekenmerkt door verschillende gradaties en types van landbouwextensivering. De belangrijkste doelstellingen van dit project, dat zich concentreert op fruitteeltbedrijven in Vlaanderen, zijn: (i) Het kwantificeren van tradeoffs tussen behoud van biodiversiteit en ecosysteemdienstlevering enerzijds, en oogst en inkomen van landbouwers anderzijds;(ii) Het parameterizeren van een reeks ' Agent Based' modellen die landbouwlandgebruiks-wijzigingen simuleren onder verschillende beleidsscenario´s van landbouwextensivering.Het voorgestelde project is multidisciplinair en omvat een samenwerking tussen ecologen en landbouweconomen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Land Sharing vs. Land Sparing, Biodiversity, Ecosystem services, Agent based model, Farm economic analysis