< Terug naar vorige pagina

Project

Een corpusgebaseerde studie van semantische verandering en variatie in Chinees en Engels

1. Het onderwerp van het voorgestelde onderzoek    Dit onderzoek stelt een analyse van semantische verandering en variatie in Chinees en Engels voor met behulp van empirische instrumenten en methoden in het kader van de cognitieve taalkunde. Door het onderzoeken van semantische veranderingen en variaties vanuit een cross-linguïstisch perspectief, is dit onderzoek bedoeld om te onthullen in hoeverre mensen uit verschillende culturen gemeenschappelijke concepten delen en hoe ze verschillen in de conceptualisering van hetzelfde concept en hoe deze conceptualisaties over de tijd veranderen. Daarnaast worden deze diachrone en cross-linguistic variaties kwalitatief en kwantitatief geopenbaard in termen van gebruikte methoden. Een systematische kwalitatieve analyse laat zien dat sommige soortgelijke conceptualisaties in de twee talen gegenereerd worden door de gedeelde fysiologische ervaringen. Een empirische kwantificering die door corpusgegevens en statistische technieken wordt ondersteund, beoordeelt echter de hypothese dat cultuurspecifieke taalinstellingen in elke cultuur door historische en culturele elementen beïnvloed worden. Bovendien bevordert dit onderzoek de aanneming van empirische statistische technieken om de studie van de cognitieve taalkunde te ondersteunen. Variatie op culturele en historische niveaus wordt geïllustreerd via data exploratie en visualisatie. 2. Methoden van het voorgestelde onderzoek Dit onderzoek combineert kwalitatieve analyses en kwantitatieve methodes om conceptualisaties te onderzoeken. De algemene aanname van dit onderzoek is om semantische veranderingen en variaties in het Chinees en Engels te onthullen. Door de observatie van specifieke semantische domeinen kan diachronische en culturele variatie vanuit een onomaisologisch perspectief worden onthuld. Daarom begint dit onderzoek met de verzamelingen van relevante Chinese en Engelse lexicale artikelen in een bepaald veld van woordenboeken en parallelle corpora. Dan worden corpus tools gebruikt voor gegevensverwerking. Ook moet een kwalitatieve analyse of selectie worden uitgevoerd voor een verdere handmatige filtering. Daarnaast worden multivariate statistische technieken gebruikt voor gegevensverwerking, het verkennen en visualiseren van de variatie tussen de twee talen in termen van semantische verandering en variatie.

Datum:25 sep 2017  →  Heden
Trefwoorden:semantic change and variation, cognitive linguistics, cross-linguistic, corpus-based
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen
Project type:PhD project