< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzame beheersing van Nesidiocoris tenuis in tomaat

Beheersing van Nesidiocoris tenuis in tomaat

De wants Nesidiocoris tenuis is de laatste jaren een ernstig probleem in de tomatenteelt. Hoewel deze wants wittevlieg en tomatenmineermot bestrijdt, richt het insect zo’n schade in het gewas aan dat telers het eerder aanmerken als een plaaginsect dan als predator. Deze mediterrane rovers prikken in vruchten en bloemen en zorgen voor necrotische ringen waardoor stengels afbreken en de productie stagneert. Ze belemmeren verder de groei van de plant, zorgen voor misvormingen, slechte vruchtzetting, onregelmatig gevormde vruchten en zuigplekken op de vruchten. Nesidiocoris tenuis kan op dit moment alleen door veelvuldige bespuitingen met breedwerkende chemische insecticiden worden aangepakt, wat risico’s inhoudt voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarnaast werkt het frequent gebruik van chemische middelen resistentieontwikkeling in de hand en wordt het hele biologische bestrijdingssysteem van plagen hierdoor verstoord, waardoor ook andere plagen vrij spel krijgen.

De hoofddoelstelling van dit doctoraatsonderzoek is het uitwerken van een innovatieve geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM, integrated pest management) voor N. tenuis. De gebruikte strategieën worden geselecteerd op basis van duurzaamheid, effectiviteit en toepasbaarheid in de gangbare tomatenteelt. Concreet zal gewerkt worden op het niveau van detectie, preventie en beheersing, waarbij onder meer zal gefocust worden op het gebruik van endofyte schimmels en bacteriën. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde endofyte micro-orgnaismen indirect planten kunnen beschermen tegen ziekten en plagen.

Datum:30 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:Nesidiocoris tenuis
Disciplines:Biologische controle
Project type:PhD project